Trang phục xe đạp rất đa dạng, quần áo Saigon Bike Shop, Vietnam Backroads, Giant, Trek, Mắt kínk thể thao, ba lo và các loại túi nước dành cho xe đạp