DỊCH VỤ SỬA & BẢO TRÌ XE ĐẠP MTB/TOURING/ROADS

NHẬN LÀM XE CÓ LÍP 8 TỐC ĐỘ TRỞ LÊN


1. Phí chỉnh từng bộ phận bô tuyền động:

 Chỉnh đề trước 70.000đ 
 Chỉnh đề sau 70.000đ 
 Chỉnh thắng trước và sau thắng đĩa cơ 150.000đ 
 Chỉnh thắng đầu trước và sau 150.000đ 

2. Bơm dầu thắng xe đạp

 Bơm dầu thắng 1 phanh 150.000đ 
 Thay dầu thắng Shimano 1 phanh 250.000đ 
 Thay dầu thắng Sram/Avid DOT/phanh 300.000đ 

3. Bánh xe đap

 Chỉnh căm bánh xe đạp bị oval/bánh 100.000đ 
 Rút căm cặp bánh đạp /cặp bánh mới 350.000đ 
 Xả căm, dùng lại căm, thay vào đùm/vành, rút lại 450.000đ 
 Thay bạc đạn bánh xe đạp: cặp bánh 300.000đ 

4. Bảo trì phuộc trước xe đap

 Phuộc Suntour hơi 450.000đ 
 Maritou hơ 450.000đ 
 GTMRK hơi 450.000đ 
 Rockshox dầu/hơi 550.000đ 
 Fox dầu/hơi: 750.000đ 
 Tăng giảm hành trình phuộc 250.000đ 

5. Bảo trì phuộc sau xe đạp

 Phuộc sau Suntour/Giant 700.000đ 
 Phuộc sau Rockshox 700.000đ 
 Phuộc sau FOX 800.000đ 

6. Sữa đùm số Shimano Nexus & Alfine – Rohloff

 Sửa đùm số Shimano Nexus 7/8 số + phụ tùng thay thế 500.000đ 
 Sửa đùm số Shimano Alfine 8/9/10 /11s... 700.000đ 
 Sửa đùm số Rohloff 8 /9/10/11/12s 1.500.000đ 

7. Phụ tùng quý khách mang đến shop thay vào xe

 Thay pidan/ bàn đạp 30.000đ 
 Thay yên xe 30.000đ 
 Thay ghi đông xe  mtb/touring dùng tay bấm xã 100.000đ 
 Thay ghi đông xe road, drop bar 300.000đ 
 Thay trục rỗng, giò dĩa 150.000đ 
 Thay xích xe đạp 50.000đ 
 Thay líp xe đạp 50.000đ 
 Thay thắng dầu xe đạp –dây ngoài/bộ 150.000đ 
 Thay thắng dầu, âm sườn + 1 bộ kim dầu 300.000đ 
 Thay chén cổ xe đạp 150.000đ 
 Thay tay đề bấm xả 250.000đ 
 Thay ghi đông pô tăng 150.000đ 
 Thay phuộc trước 200.000đ 
 Thay sang dĩa 150.000đ 
 Thay cùi đề 150.000đ 
 Gắn baga 70.000đ 
Thay bạc đạn 2 bánh trước sau có 2 vòng bi, vệ sinh cối líp  250.000đ 
Thay bạc đan bánh trước & sau có 5/6/7 vòng bi, vệ sinh cối líp 350.000đ 
Thay bạc đạn chén cổ 150.000đ 

BẢO TRÌ TỪNG BỘ PHẬN CỦA XE ĐẠP MTB/TOURING/ROADS

không bao gồm phụ tùng thay thế

 Bảo trì 2 bánh xe, vô dầu mỡ đối với đùm côn + Bi + chén 250.000đ 
 Bảo trì, 2 bánh, vô dầu mỡ đạn, cối líp với đùm Deore SLX trờ lên 300.000đ 
 Bảo trì cối líp 2 ổ bạc đạn 200.000đ  
Bảo trí cối líp moay ơ (đạn chén, bi) 200.000đ 

Bảo trì xe đạp thể thao toàn xe:

Xe đap thể thao touring city/ phuộc đơ 600.000đ
 1. Vệ sinh sạch sẽ toàn xe yes
 2. Vô mỡ bạc đạn, côn + bi + cối líp bánh xe đạp yes
3. Cân chỉnh căm 2 bánh xe đạp yes
4. Chỉnh lại đề trước và đề sau yes
5. Chỉnh thắng trước và sau yes
6. Bảo trì BB/ trục rỗng  yes
7. Không bảo trì trục giữa vuông, cốt bông sao no
8. Vô dầu mỡ chén cổ yes
9 Bảo trì tay bấm xả yes

Xe địa hình hardtail mtb bike

 Xe đap thể thao mtb/ dual sport/ có phuộc nhúng trước 900.000đ 
1.  Vệ sinh sạch sẽ toàn xe yes
2. Vô mỡ bạc đạn, côn + bi + cối líp bánh xe đạp yes
3. Cân chỉnh căm 2 bánh xe đạp yes
4. Chỉnh lại đề trước và đề sau yes
5. Chỉnh thắng trước và sau yes
6. Bảo trì BB/ trục rỗng  yes
7. Không bảo trì trục giữa vuông, cốt bông sao yes
8. Vô dầu mỡ chén cổ yes
9.Bảo trì tay bấm xả yes
10. Bảo trì phuộc hơi/dầu (không bảo trì phuộc lò xo) yes

Xe địa hình 2 phuộc nhúng trước & sau - Enduro MTB Bike

Xe Enduro full suspensions - có phuộc nhúng trước và sau 1.900.000đ
1. Vệ sinh sạch sẽ toàn xe yes
2. Vô mỡ bạc đạn, côn + bi + cối líp bánh xe đạp yes
3. Cân chỉnh căm 2 bánh xe đạp yes
4. Chỉnh lại đề trước và đề sau yes
5. Chỉnh thắng trước và sau yes
6. Bảo trì BB/ trục rỗng (không bảo trì trục giữa vuông, cốt bông sao) yes
7. Vô dầu mỡ chén cổ yes
8. Bảo trì tay bấm xả yes
9.  Bảo trì phuộc hơi/dầu, trước  yes
10. Bảo trì phuộc hơi/dầu sau yes
11. Vô mỡ vòng bi/bạc đạn gấp giữa phuộc sau yes

Ráp nguyên chiếc xe đạp, phụ tùng của quý khách mang đến Saigon Bike Shop

 Xe road: 700.000đ  Có cặp bánh đã rút căm
 Xe road: 1.000.000đ  + bao gồm rút căm cặp bánh
 Xe địa hình mtb/ touring 400.000đ/xe  Cặp bánh đã rút căm
 Xe địa hình mtb/touring: 700.000đ/xe  Bao gồm rút căm cặp bánh

Bảo trì, sửa đùm Shimano Nexus, Alfine & Rohloff

Bảo trì đùm số Shimano Nexus 7 – 8s 500.000đ 
Bảo trì đùm số Shimano Alfine 8 – 9 – 10 – 11s 700.000đ 
Bảo trì đùm số Shimano Rohloff: 8 - 9 – 10 - 11, 12s 1.500.000đ