Đùm cối nổ Koozer XM490, 32 lổ, cối líp 8/9/10/11/12s

1.950.000 ₫
Nhà sản xuất
Koozer
Tình trạng
Còn hàng
Mục phân loại

Mô tả

Cặp Koozer XM490, Cối nổ, 6 cá, 6 ổ đạn

Seri: XM490 Pro for MTB – touring, 32 lổ căm

Kích thước: đùm trước 9x100mm 

Kích thước: đùm sau 10x135mm

Đùm trước 2 vòng - Đùm sau 4 vòng

Đùm thắng đĩa: 6 ốc, 

Cối líp HG cho líp 8/9/10/11/12s

Trọng lượng 490gr/ cặp

Màu sắc: Đỏ. đen, vàng, xanh