Cốt yên dầu 30.9mm KS EXA SPEED UP

Cốt yên dầu KS EXA Speed Up 30.9mm

2.750.000 ₫
Nhà sản xuất
HẢNG KHÁC
Tình trạng
Còn hàng

Mô tả

Cốt yên dầu KS EXA SPEEDUP

Size: 30.9mm x 340mm

Hành trình: 240mm

Cần điều chỉnh dưới cốt yên

Thích hợp với khun Giant