T3, 08/25/2020 - 16:06
Bào dưỡng bánh xe đạp DT Swiss

Thay bạc đạn cối líp DT Swiss

Điểm nổi bật của bánh bộ DT Swiss là tiêu chuẩn Châu Âu và cối líp cấu đặc biệt so với những những hãng khác. DT / Swiss cũng đang sản xuất một loại lốp không săm được sản xuất rất tốt trong mùa giải này. Sản phẩm của DT Swiss rất đa dạng và trục quay rất êm với hợp kim nhôm. Đê biết cấu tạo cối líp của DT Swiss. Hãy xem video clip: Thay bạc đạn cối líp DT Swiss