T6, 09/27/2019 - 14:29
Ráp xe đạp touring Surly

Ráp Xe Touring Surly Disc Trucker

Amy Louise sống ở Lôn Đôn. Cô đã chuẩn cho chuyến du xuyên Đông Nam Á bằng xe đạp một năm trước. Cô đã xem qua cấu hình xe đạp nguyên chiếc Surly Disc Trucker nhưng không hài lòng với cấu hình của nhà sản xuất bởi gì cô ta hiểu về xe đap và đã sử dụng qua nhiều loại xe; touring, road và MTB mà cô mua trước kia. Sau khi đã liên hệ với Saigon Bike Shop ở Sải Gòn, Hồ Chí Minh. Sau khi được trao đổi về chi tiết và phụ tùng thích hợp chuyến đi qua nhiều nước Đông Nam Á ! Amy Louise đã nhận thấy rằng: "Thay gì mua xe nguyên chiếc Surly Disc Trucker của nhà sản xuất ! Tại sau mình không ráp xe theo yêu cầu của Saigon Bike Shop dùng bộ khun Surly Disc Trucker và có phụ tùng tốt hơn cao cấp hơn, và độ bền sẽ lâu hơn với cùng 1 số tiền". Cuối cùng cô đã quyết định chọn Saigon Bike Shop. Và cô đã đến Hồ Chí Minh, Việt Nam hôm nay cho chuyến đi. Good trip Amy Louise.