T4, 04/06/2022 - 10:50
Xe đạp địa hình Yeti

Bảo trì xe đạp mtb Yeti Cycles

Yeti là một nhà sản xuất xe đạp của Mỹ được thành lập tại Golden, Colorado. Công ty dựa trên triết lý đơn giản rằng họ chỉ chế tạo những chiếc xe đạp mà họ muốn đi. Bắt đầu từ năm 1985, Yeti đã đi đầu trong lĩnh vực xe đạp leo núi như chúng ta đã biết. Cho đến ngày nay, Yeti thể hiện tinh thần đạp xe leo núi một cách hữu hình, khi mỗi năm, họ thúc đẩy đổi mới không gian dành cho xe đạp và đẩy giới hạn của những gì từng có vẻ không thể. Đây là một trong những chiếc xe đạp Yeti Mtb nổi tiếng và được bảo trì tại Saigon Bike Shop. Mr  Van đã hoàn thành công việc của mình.