Cốt yên hơi 30.9mm KS LEV

Cốt yên hơi KS LEV 30.9mm

2.500.000 ₫
Nhà sản xuất
HẢNG KHÁC
Tình trạng
Còn hàng

Mô tả

Cốt yên hơi KS LEV

Size: 30.9mm x 160mm

Điều chỉnh cáp trên ghi đông

Hành trình: 100mm

Thích hợp với khun Giant