Chúng tôi nhận ráp xe đạp theo yêu cầu cùa quý khách. Các dòng xe đạp touring 26", 27.5", 700c với nhiều thương hiệu như Surly, Darkrock, Windspeed and LKLM