Cung cấp các loại khun, sườn phuột địa hình, touring, và xe cuộc, cốt yên dầu, hơi, phuộc giữa mtb của  xe đạp 2 phuộc. Khun 26, 27.5 và touring 700c, chén cổ, ghi đông pô tăng và phụ kiện hệ thống lái xe đạp và ba ga touring trước và sau