T5, 06/04/2020 - 03:17
Mẹo chỉnh bộ truyền động MTB/Touring 3 x 9s Shimano

Cách chỉnh cùi đề sau và sang dĩa trước Shimano

Các bước cơ bản điều chỉnh cùi đề sau và sang dĩa trước Shimano dùng MTB/Touring 3 x 9s. 

1 - Điều chỉnh ốc vít giới hạng trong và giới hạng ngoài cùi đề sau và sang dĩa trước

2 - Điều chỉnh ốc tăng đưa trên tay bấm xã cho phù hợp

3 - Dùng dĩa 1, cấp số số 1, giò dĩa làm mốc để điều chỉnh các tốc độ, các số của líp

4 - Điêu chỉnh ốc vít giối hạng dĩa cấp số 1. đưa sang dĩa về dĩa cấp số 1, điều chỉnh cho khoản cách giữa má xích bên ngoài và má sang dĩa bên trong khoản 1.5mm

5 - Tến hành điều chỉnh  ốc vít giới hạng bên ngoải, líp nhỏ nhất, cùi đề sau cho đúng vị trí

6 - Siết cáp đề sau, kiềm tra các tốt độ của líp, từ líp nhỏ đến líp lớn

7 - Sau khi đã điều chỉnh tốt các số, tốc độ của líp, chỉnh ốc vít giới hạng trong, líp lớn nhất cho phù hợp , để xích không bị rơi vào bên trong

8 - Siết cáp đề trước, kiểm tra cấp số 2, bành răng giữa trên giò dĩa.

9 - Kiềm tra cấp số 3, dĩa thứ 3 trên giò dĩa

10- Điều chỉnh ốc vít giới hạng ngoải, dĩa lớn nhất trên giò dĩa.

Tổng kiểm tra các tốc độ tùng cấp số 1 = 1x 9s, cấp số 2 = 2 x 9s, cấp số 3 = 3 x 9s. Kiểm tra các bước sau:

- Kiềm tra và bảo đảm rằng: dây xích không bị cọ vào các 2 má sang dĩa khi xích lến số lón nhất và nhỏ nhất của cả 3 cấp số trên giò dĩa

2 - Kiềm tra và bảo đảm rằng: dây xích không bị rơi ra khỏi líp lón nhất và nhỏ nhất của líp.

Chúc các bạn thành công.