Dịch vụ bảo trì xe đạp từng bộ phận, không bao gồm phụ tùng thay thế:

-    Bánh xe đap, bảo trì, vệ sinh, vô dầu mở đối với đùm côn + Bi + chén + 200.000đ/cặp bánh

-    Bảo trì cối líp moay-ơ –Shimano: 150.000đ

-    Thay bạc đạn bánh trước sau có 4 vòng bi: 150.000đ + bảo trì cối líp Shimano: 150.000đ

-    Thay bạc đan bánh trước và sau có 5 – 6 -7 vòng bi, vệ sinh cối líp: 250.000đ

-    Bảo trì chén cổ, bạc đạn và đạn + chén + côn bi: 100.000đ

Dịch vụ bảo trì xe đạp thể thao toàn xe:

1.    Xe đap thể thao không có phuộc nhúng trước: 500.000đBicycle Maintenance Services

-    Vệ sinh sạch sẽ toàn xe

-    Vô mỡ bạc đạn, côn + bi + cối líp bánh xe đạp

-    Cân chỉnh căm 2 bánh xe đạp

-    Chỉnh lại đề trước và đề sau

-    Chỉnh thắng trước và sau

-    Bảo trì BB/ trục rỗng (không bảo trì trục giữa vuông, cốt bông sao)

-    Vô dầu mỡ chén cổ

-    Bảo trì tay bấm xả


2.    Xe đap thể thao mtb/ dual sport/ hard tail bike ( phuộc nhúng trước) 800.000đ

-    Vệ sinh sạch sẽ toàn xe

-    Vô mỡ bạc đạn, côn + bi + cối líp bánh xe đạp

-    Cân chỉnh căm 2 bánh xe đạp

-    Chỉnh lại đề trước và đề sau

-    Chỉnh thắng trước và sau

-    Bảo trì BB/ trục rỗng (không bảo trì trục giữa vuông, cốt bông sao)

-    Vô dầu mỡ chén cổ

-    Bảo trì tay bấm xả

-    Bảo trì phuộc hơi, phuộc dầu trước (không bảo trì nếu phuộc lò xo)


3.  Xe đap thể thao Enduro full suspensions (có phuộc nhúng trước và sau) 1.500.000đ

-    Vệ sinh sạch sẽ toàn xe

-    Vô mỡ bạc đạn, côn + bi + cối líp bánh xe đạp

-    Cân chỉnh căm 2 bánh xe đạp

-    Chỉnh lại đề trước và đề sau

-    Chỉnh thắng trước và sau

-    Bảo trì BB/ trục rỗng (không bảo trì trục giữa vuông, cốt bông sao)

-    Vô dầu mỡ chén cổ

-    Bảo trì tay bấm xả

-    Bảo trì phuộc hơi, phuộc dầu, 2 phuộc trước và sau (không bảo trì nếu phuộc lò xo)

-    Vô mỡ vòng bi/bạc đạn gấp giữa phuộc sa