Tay thắng Deore T610

Tay thắng Tiagra 4700

Group Sram Eagle GX 1 x 12s

Pát cùi đề sau

Pát cùi đề sau

Pát cùi đề MTB

Cặp Bánh Ráp 26

Trục Rỗng FSA BB30 ép

Phuộc suntuor xcr 27.5

Yên xe đạp Ergon sm30

Yên xe đạp fizik Italy

Yên xe đạp Brooks b17

Bộ căm Inox 260mm

Pát cùi đề

Pát cùi đề

Pát cùi đề

Pát cùi đề

Pát cùi đề

Pát cùi đề

Pát cùi đề

Pát cùi đề

Pát cùi đề

Pát cùi đề

Pát cùi đề

Pát cùi đề

Sên HG 54 Deore 10S

Căm DB Inox 263mm

Phuộc Suntour XCR - 26"

Sang dỉa SRAM Apex

Vành Alexrims 26

Pô tăng FSA - SLK

Pô tăng FSA - SLK

Bạc đạn bánh sau

Bộ ông chặn cáp tháng kẹp

BB ép FSA 86/92

Trục rỗng Sram GXP

Xích Shimano HG95 - 10

Vỏ Deli Aramid 700x23

Ruột Deli 700x23

Sên 9 YBN Super Shift

Xích Sram X11 - chốt sên rỗng

Khóa sên 9 KMC

XÍch KMC Z9

Xích KMC X11 SL - Vàng

Can giày road Shimano

Bàn đạp Shimano SPD

Phuộc Rockshox XC28, 26'

Phuộc hơi Rockshox

Can giầy MTB

Cặp đùm Fastace MTB 32 lô3

Can giày địa hính - Shimano

Bộ Deore XT-M780-10s

Vỏ Maxxis Detonator 27.5x1.5

Lip 10 Deore, 11T-34T

Sang dĩa Acera

Líp 10 Sunshine

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Speaking English - Mr Van

0917295265

saigonbikeshop@gmail.com
Hỗ trợ trực tuyến

Tiếng Việt - Văn Phong

0977646905

saigonbikeshop@gmail.com